• توضیحات
  • توضیحات تکمیلی

توضیحات

محصولی از گروه صنعتی صادقی

توضیحات تکمیلی

تعداد درکارتن

120عدد