• توضیحات
  • توضیحات تکمیلی

توضیحات

در عرض120-150-180

متراژطول20متر

توضیحات تکمیلی

تعداد

1رول