• توضیحات
  • توضیحات تکمیلی

توضیحات

ماله کویتی در سه سایز28-30-32

توضیحات تکمیلی

تعداد درکارتن

30