پارو بزرگ قاشقی

پارو آراز آبی
تعداد دربسته۱۲عدد
مناسب دامداری ها و گاورداری های

  • توضیحات
  • توضیحات تکمیلی

توضیحات

پارو بزرگ قاشقی
تعداد دربسته۱۲عدد
مناسب دامداری ها و گاورداری های

توضیحات تکمیلی

تعداد در بسته

12 عدد